Miljø

Nagel Liller A/S’ miljøpolitik omhandler hele virksomheden samt undervognmænd som kører for os og skal sikre, at virksomhedens holdninger og overordnede indsatser på miljøområdet er kendt for såvel kunder, samarbejdspartnere og underleverandører.

Som transportvirksomhed har vi et ansvar overfor det omgivne samfund og miljøet. Vi ønsker at leve op til dette ansvar og har derfor en målsætning om, at vi vil reducere miljøbelastningen ved vore aktiviteter under hensyn til vore tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer. Helt konkret vil vi arbejde for en løbende reduktion af miljøpåvirkninger fra Nagel Liller A/S aktiviteter inden for transport, bygninger, lager- og terminaldrift, arbejdsmiljø og sikkerhed, uden at det dog kommer til at gå ud over vort kvalitets- og serviceniveau over for kunden.

Dette omfatter bl.a.:

  • Fokus på optimering af logistikken, bl.a. via fleet management systemer og øget brug af modulvogntog
  • Fokus på miljørigtige lastbiler via krav til vognmænd om dokumentation af Euronorm samt krav om Euronorm 5 eller 6 ved nyindkøb
  • Efteruddannelse af chauffører for bl.a. at højne færdselssikkerheden og forbedre miljøet
  • Fokus på nedbringelse af el-, varme- og vandforbrug i alle bygninger
  • Brug af miljøvenlige trucks på terminaler og varehoteller
  • Fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vore medarbejdere og andre der kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter
  • Forebyggelse af trafikuheld og arbejdsulykker

Vi forpligter os på at overholde alle lovkrav på miljøområdet.