Flåde / Vognpark

Nagel Liller A/S råder over 150 egne trækkere og 300 trailere og udover eget materiel, indsættes selvstændige vognmænd som underleverandører. Hovedparten af vore trailere er udstyret med dobbelt-compartment, hvilket gør det muligt at transportere ferske og frosne varer på samme tid, og dermed giver os mulighed for at yde en god og fleksibel service. Vor trailerflåde indeholder desuden også trailere med bl.a. lift og dobbeltdæk.

 

Køletrailerne i vor moderne og tidsvarende flåde er alle forsynede med satellit-overvågning og de er udstyret med automatisk log af køletemperaturer, indstillet temperatur, indblæsningstemperatur, temperatur midt og bag i trailer samt returluft. Disse data opbevares i 12 måneder og kan rekvireres, hvis man ønsker indblik i temperaturen under transporten.

 

Alle køletrailere har ATP godkendelse, der er et krav for transport af letfordærvelige fødevarer mellem lande, der er tiltrådt ATP-aftalen. Der foretages 4 årlige services af kølemaskiner på autoriserede værksteder og der foretages årlig kalibrering af kølemaskinerne, ligesom køletrailere rengøres indvendig og udvendig, så de opfylder de af veterinærmyndighederne fremsatte krav for transport af fødevarer.